афикс

грам. affix
* * *
а̀фикс,
м., -и, (два) а̀фикса език. affix.
* * *
грам. affix

Български-английски речник. 2013.

Look at other dictionaries:

  • афикс — (лат affixum) грам еден или повеќе гласови што при градењето на зборови им се додаваат на коренот или на основата на зборот заради формирање на нов збор или на нов облик (заедничко име за префикс, инфикс и суфикс) …   Macedonian dictionary

  • Тюмерево — В этой статье не хватает ссылок на источники информации. Информация должна быть проверяема, иначе она может быть поставлена под сомнение и удалена. Вы можете …   Википедия

  • мономорфема — (грч. monos, morphe облик) линг. јазична единица носител на некое значење, што не може да се дели на повеќе морфеми може да биде прост збор или афикс …   Macedonian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.